„I málo pomůže změnit celý svět.“

 

Zapojit se do tohoto projektu a pomoci můžete následovně:

- Partnerství

- Zakoupení vstupenek

- Osobní podpora

 

Partnerství

Na projekt můžete přispět jakoukoliv finanční částkou a stát se tak partnerem projektu a hlavně tím, co jednoduše pomůže, tam kde je potřeba. Podpora nemusí být jednoznačné finanční. Spolek uvítá jakoukoliv jinou například produktovou pomoc ve formě hmotných dárků či nějaké služby.

Nabízíme toto protiplnění finančním či produktovým partnerům (společnosti, jedinec či jiné organizace):

propagace logotypu na propagačních materiálech koncertů:

 • oficiální výlepové plochy (plakát A2) v místě konání koncertu a přilehlých oblastí
 • billboardové plochy v místě konání koncertu a přilehlých oblastí
 • LED obrazovky umístěné v rámci města Ostravy
 • tištěná inzerce (měsíčník Program, městské zpravodaje, kulturní tiskoviny a další)
 • webové stránky pořadatele www.madleine.cz v sekci partneři
 • webové stránky organizátora www.o-range.cz, Facebook, stránky prodejce vstupenek, webové portály měst a obcí, kulturní portály
 • vstupenka na koncert
 • VIP pozvánka se vstupenkou formou dopisu (v rámci poděkování partnerům)
 • umístění rollupu v místě konání koncertu
 • představení partnerů moderátorem v den konání koncertů
 • upoutávka na koncert v rádiu (bez jmenování partnerů akce)
 • vstupenky zdarma dle výše příspěvku

 

Zakoupení vstupenek

Chcete si udělat příjemný kulturní vánoční program, zažít nezapomenutelné okamžiky a ještě více si zpříjemnit adventní čas?  A hlavně toto vše současně za podpory dobré věci?

Zakupte si vstupenky na naše aktuální akce.

Informace o právě se chystajících akcích naleznete v sekci Akce.

 

Osobní podpora

V rámci projektu Adventní koncerty „Děti dětem“ obdrží děti finanční dar na nákup materiálu pro výrobu vánočních dárečků, které si děti jak vzájemně v rámci koncertů předají, tak rovněž tyto dárky v rámci koncertu nabízejí návštěvníkům koncertů za dobrovolnou cenu. Děti tak získávají prostředky pro další aktivity.

Přijďte a přispějte i vy do jejich připravené „pokladničky“.

 

Spolek Madleine

Sídlo:
Maxe Švabinského 2224
Frýdek-Místek
738 01

 

Kancelář:
Boleslavova 15
Ostrava-Mariánské Hory
709 00

 
E-mail: info@madleine.cz

IČO: 26599198
DIČ: CZ26599198