„Nejsmutnější je takový svět, v němž vyrůstají smutné děti.“

 

Základním posláním Spolku Madleine je podporovat kulturu, vzdělání a sport nejen v Moravskoslezském kraji a v neposlední řadě podporovat sociálně znevýhodněné děti v tomto regionu.

Smyslem našeho spolku je organizace a realizace neziskových projektů, jejímž cílem je finančně podpořit a zapojit handicapované či jinak sociálně odlišující se skupiny. Snažíme se zvýšit motivaci těchto skupin a dát jim možnost uplatnit jejich snahu a talent.

Našim smyslem je pomáhat rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, obnovit zpřetrhané kulturní tradice.

Realizujeme jedinečná setkání, která v lidech zvýší sociální cítění, altruismus a empatii, ale také připomínáme široké veřejnosti potřebu vzájemnosti a nesobeckosti, kterých se v dnešní materiálnía uspěchané společnosti nedostává.

 

Stěžejní činnost spolku spočívá v realizaci:

  • Adventních koncertů v rámci projektu „Děti dětem“
  • Kulturních akcí pro obce a města
  • Společenských a sportovních aktivit pro Dětské domovy
  • Přímé nefinanční pomoci Dětským domovům
  • Spolupráce s jinými neziskovými organizacemi v dané oblasti

 

Výroční zprávy

Spolek Madleine

Sídlo:
Maxe Švabinského 2224
Frýdek-Místek
738 01

 

Kancelář:
Boleslavova 15
Ostrava-Mariánské Hory
709 00

 
E-mail: info@madleine.cz

IČO: 26599198
DIČ: CZ26599198