Moravskoslezský kraj

Tento územní samosprávný celek poskytuje mimo jiné své aktivity také dotace z programu podpory aktivit v oblasti kultury v MS kraji.

  

Poděkování
Moravskoslezský Kraj nás podporuje v našich projektech již radu let a velice si této podpory vážíme. Děkujeme hejtmanovi kraje za poskytnutí jeho záštity nad adventními koncerty v rámci našeho projektu „Děti dětem“.

www.mskraj.cz


Agentura Orange

Fullservisová marketingová agentura zabývající se aktivitami v oblasti marketingu. Profesionálové v oblasti realizaci eventů. 

  

Poděkování
Agentura se nám stará o precizní a hladký průběh všech realizovaných akcí. Je s námi od počátku přípravných prací až po konečnou realizaci a my si její služby nemůžeme vynachválit. 

www.o-range.cz


Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek a zároveň poskytovatel dotací ze svého kulturního fondu.

  

Poděkování
Děkujeme za aktivní a účelnou pomoc při konání adventního koncertu v rámci našeho projektu„Děti dětem“ v tomto okresním městě.

www.frydekmistek.cz


Orlová

Město Orlová je poskytovatel dotací a peněžních darů z rozpočtu města.

  

Poděkování
Děkujeme za aktivní a účelnou pomoc při konání Adventního koncertu v rámci našeho projektu„Děti dětem“ v tomto městě.

www.mesto-orlova.cz


Karviná

Statutární město Karviná se svou bohatou historií je dlouhodobým poskytovatelem finančních podpor z rozpočtu města i jiných zdrojů.

  

Poděkování
Město Karviná je našim již dlouholetým partnerem a poskytovatelem finančních prostředků na naše projekty, čehož si velice vážíme a za tuto podporu děkujeme. 

www.karvina.cz


Čeladná

Krásná podhorská obec Čeladná se letos poprvé stala dějištěm série adventních koncertů.

  

Poděkování
Děkujeme obci Čeladná za finanční a morální podporu tohoto krásného projektu. 

www.celadna.cz


Časopis Program

Časopis s největší databází kulturních a společenských akcí v Brně, Opavě, Ostravě a Frýdku-Místku.

  

Poděkování
Děkujeme, časopisu Program za propagaci našich projektů prostřednictvím inzerce ve svých médiích, díky níž je činnost spolku efektivnější a snadnější. 

www.program.mise.cz


Nadace OKD

Největší nadace v kraji podporující velké množství neziskových projektů

  

Poděkování
Vážíme si podpory Nadace OKD, která pomáhá opravdu kde může.

www.nadaceokd.cz


MPL

Firma prodávající stavební materiál s dlouholetou historií.

  

Poděkování
Vážíme si podpory společnosti MPL, která spočívá v pravidelné finanční podpoře.

www.mpl-stavebniny.cz


eABM

Společnost dodávající IT produkty a služby. 

  

Poděkování
 Vážíme si podpory společnosti eABM, která spočívá v pravidelném poskytování webových služeb.

www.eABM.cz


Turistické informační centrum Frýdek-Místek

Turistické informační centrum Frýdek-Místek, p. o. je institucí zřízenou Statutárním městem Frýdek-Místek. Poskytuje všestranné informace o Frýdku-Místku a beskydském regionu, o aktuálním dění ve městě a o činnosti Magistrátu města ve Frýdku-Místku, o vnitřních a vnějších spojích, ubytovacích službách, kulturních zařízeních a jejich programech, restauračních a jiných stravovacích zařízeních, informace o zdravotnických zařízeních a dalších institucích a úřadech, o rekreačních možnostech ve Frýdku-Místku a okolí, o domácím pasivním a aktivním cestovním ruchu. Současně zajišťuje servis domácího cestovního ruchu, propagace města v tuzemsku a zahraničí, rozvoj tuzemských a zahraničních styků v oblasti cestovního ruchu, informací, kultury, sportu apod.

  

www.frydekmistek.cz


Portál kudy z nudy.cz - fenomén mezi portály cestovního ruchu

Pod názvem Kudy z nudy naleznete projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, jehož cílem je podpora domácího cestovního ruchu. Kudy z nudy nabízí komplexní nabídku pro každého cestovatele. Lidé se tu mohou inspirovat tipy na výlety po celém Česku, které uspokojí rodiny s dětmi, party mladých lidí, romantiky i velké sportovní fajnšmekry. Zároveň je to jeden z hlavních nástrojů, kterým agentura CzechTourism zdarma pomáhá podnikatelům v propagaci jejich nabídek.

  

www.kudyznudy.cz


Nadace Landek Ostrava

Cílem nadace je záchrana a údržba hornických památek a dokumentů a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo v minulosti kdykoliv souvisely. Zajišťují zachování a obnovování starých hornických tradic a zvyků.

  

Poděkování
Děkujeme Nadaci Landek Ostrava za finanční podporu při organizací našich projektů.

www.nadace-landek.cz


Ticketstream

Ticketstream je největší profesionální distribuční systém vstupenek na kulturní, sportovní a další veřejné akce, ve střední a východní Evropě.

  

Poděkování
Děkujeme za podporu našich Adventních koncertů

www.ticketstream.cz


OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

Posláním OSA je správa autorských majetkových práv hudebních skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů, jakož i dědiců autorských majetkových práv. Je důležitým mostem mezi autory a uživateli jejich děl. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů a právních služeb. Uživatelům usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.

Poděkování
Děkujeme OSA za finanční podporu při organizací našich projektů.

www.osa.cz


Ostrava, Radvanice a Bártovice

Městský obvod statutárního města Ostravy, který hospodaří se svým rozpočtem, je i poskytovatelem účelových dotací v oblasti kultury.

Projekt je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bártovice.

Poděkování
Děkujeme za podporu a přízeň v oblasti poskytování účelových dotací našemu spolku.

https://radvanice.ostrava.cz/cs


ČEPS a.s.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona. 

Poděkování
Děkujeme za podporu a přízeň v oblasti poskytování účelových dotací našemu spolku.

www.ceps.cz


Městský dům kultury Karviná

Pořádá koncertní a divadelní pořady, organizuje soutěže, výstavy, společenské akce, organizuje kurzovní a zájmovou činnost, besedy a přednášky, zajišťuje programovou náplň pro karvinské kino Centrum, kino Ex a letní kino a vydává také vlastní kulturní periodikum – měsíčník Kulturní zpravodaj. Kromě budovy samotného domu kultury spravuje také Obecní dům Družba, kino Centrum, Letní kino Karviná a od roku 2014 působí také v Kulturním středisku na ul. Slovenské.

Poděkování
Děkujeme za podporu formou propagace našeho Benefičního koncertu v Karviné.

www.medk.cz


Dům kultury města Orlové

DK je příspěvkovou organizací města od 3.1.1997. V jeho prostorách se nachází multifunkční sál (divadelní sál a digitální kino) s kapacitou 369 míst. V prvním patře budovy je sál estrádní s kapacitou 300 míst a také restaurace. Velká a malá výstavní síň slouží k prezentaci profesionálních i amatérských umělců a k pořádání rozmanitých tematických výstav. K dispozici je také malý sál s 50 místy a dvě klubovny s 20 místy k pořádání kurzů, kroužků, besed a schůzí. Součástí budovy je také část „C“, ve které se nachází Music club – Kavárna a bowlingové centrum Koulovna. Tato část je pronajata soukromému subjektu.

 

Poděkování
Děkujeme za podporu formou propagace našeho Benefičního koncertu v Orlové.

www.dkorlova.cz


Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.

Vzdělávání a rozvoj dospělých – zdokonalování a zvyšování potenciálu zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností.

 

Poděkování
Děkujeme za podporu našich benefičních koncertů.

www.vard.cz


Repronis – centrum tisku a reklamy

Repronis poskytuje reklamní a tiskové služby. Zajištuje výrobu veškerých tiskoviny od vizitek až po brožované výtisky. Specializuje se na výrobu velkoplošného tisku – tisk bannerů, reklamních plachet, polepů vozidel a výloh, výrobu informačních a navigačních systémů, design loga a korporátních manuálů. Ve spolupráci s obchodní značkou Danter zajišťuje dodávky reklamních předmětů, firemních kalendářů a potisk triček. Jsou členy skupiny Ovision tvořící kompaktní portfolio segmentově zaměřených firem.

Poděkování
Podpora společnosti Repronis spočívá v zajištění tiskových a propagačních materiálů potřebných pro realizaci našich projektů. Děkujeme za pomoc.

www.repronis.cz


ASTRAFOOD s.r.o.

Společnost ASTRAFOOD s.r.o. je český výrobce potravin a odpovědný dodavatel jak do gastronomie, tak do maloobchodu.

Vyvíjí a vyrábí potraviny pod vlastními značkami. Nejznámější jsou Hotová jídla v porcích, Dorty Sladké srdce, zdravé svačinky, gastro balení hotových jídel AF Products.

Současně mají vlastní vývoj a výrobu potravinářských produktů dle požadavku zákazníka. Klíčoví zákazníci jsou největší prodejci potravin v Evropě. Pro prvovýrobce potravin dodávají kvalitní čerstvé předpřipravené potraviny k dopracování vlastních receptur.

Jejich filosofií je jednoduše - čerstvost, což odráží výrobní postupy udržitelnosti. Dbají na zachování tradičních chutí, výběr lokálních dodavatelů s garanci čerstvosti.

 

Poděkování
Děkujeme za podporu a že jste zůstali s námi, poskytli dárky pro děti z domovů a držíte nám palce pro příští rok.

www.astrafood.cz


Veolia Energie

Skupina Veolia Energie v ČR je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepla, chladu, elektřiny a dalších energetických komodit. Zároveň je evropským lídrem v poskytování energetických služeb pro města, obce a jejich obyvatele, dále zdravotnická a školská zařízení, průmyslové podniky, veřejné instituce i klienty z terciárního sektoru.

 

Poděkování
Děkujeme, za podporu našich Benefičních koncertů v rámci projektu „Děti k dětem“.

www.veolia.cz


Trojhalí Karolina

Trojhalí Karolina se skládá ze dvou zrekonstruovaných památkově chráněných budov. V časech svého funkčního období byly využívány k průmyslovým účelům. Elektrickou energií, která se zde vyráběla, zásobovaly okolní šachty, doly a hutě.

Nyní výjimečný multifunkční prostor, na kterém lze díky ojedinělému konceptu zastřešeného Náměstí (Dvojhalí) a Ústředně (Sportovišti) – veřejně přístupným, prostorným budovám – sportovat, navštěvovat nejrůznější akce nebo sami akce pořádat. Otevřený prostor vyhledávaný nejen obyvateli města, ale i organizátory akcí všech druhů nejen z České republiky.

Poděkování
Děkujeme, za podporu našich Benefičních koncertů v rámci projektu „Děti k dětem“ a za poskytnutí bezbariérového prostoru pro konání koncertu kapely The Tap Tap.

trojhali.cz


SANIT, s.r.o.

Nabízí jazykové, výpočetní a e–learningové kurzy, Pronajímají víceúčelové flexibilní prostory, k dispozici multimediální učebna pro 11 posluchačů.

Poděkování
Děkujeme, za mediální podporu našich Benefičních koncertů v rámci projektu „Děti k dětem“.

www.msanit.cz


RBP, zdravotní pojišťovna

Česká zdravotní pojišťovna se sídlem v Ostravě-Slezské Ostravě. Pojišťovna zajišťuje zdravotní pojištění, ale také i cestovní pojištění. Dále nabízí Balíčky prevence, bonusové programy, program 90, slevové programy jak pro dospělé, tak i děti a mladistvé a další služby.

Poděkování
Děkujeme za finanční podporu našich Benefičních koncertů v rámci projektu „Děti k dětem“.

www.rbp213.cz

 

 

 

 

 

 

Spolek Madleine

Sídlo:
Maxe Švabinského 2224
Frýdek-Místek
738 01

 

Kancelář:
Boleslavova 15
Ostrava-Mariánské Hory
709 00

 
E-mail: info@madleine.cz

IČO: 26599198
DIČ: CZ26599198