Moravskoslezský kraj
Tento územní samosprávný celek poskytuje mimo jiné své aktivity také dotace z programu podpory aktivit v oblasti kultury v MS kraji.

Poděkování
Moravskoslezský Kraj nás podporuje v našich projektech již radu let a velice si této podpory vážíme. Děkujeme hejtmanovi kraje za poskytnutí jeho záštity nad adventními koncerty v rámci našeho projektu „Děti dětem“.

www.mskraj.cz

 

Agentura Orange
Fullservisová marketingová agentura zabývající se aktivitami v oblasti marketingu. Profesionálové v oblasti realizaci eventů. 

Poděkování
Agentura se nám stará o precizní a hladký průběh všech realizovaných akcí. Je s námi od počátku přípravných prací až po konečnou realizaci a my si její služby nemůžeme vynachválit. 

www.o-range.cz

 

Ostrava
Statutární a univerzitní město, které se stará o svůj rozkvět a budoucnost, je v rámci svých činnosti také poskytovatel finančních příspěvků, jako jsou např. dotace z programu podpory aktivit v oblasti kultury.

Poděkování
Peněžitá podpora města Ostravy je nedílnou součástí našich projektů a my za tento příspěvek na podporu ostravských akcí děkujeme. 

www.ostrava.cz

 

Moravská Ostrava a Přívoz
Městský obvod statutárního města Ostravy, který hospodaří se svým rozpočtem, je i poskytovatelem účelových dotací v oblasti kultury.

Poděkování
Děkujeme za podporu a přízeň v oblasti poskytování účelových dotací našemu spolku. 

www.moap.ostrava.cz

 

Frýdek-Místek
Statutární město Frýdek-Místek a zároveň poskytovatel dotací ze svého kulturního fondu.

Poděkování
Děkujeme za aktivní a účelnou pomoc při konání adventního koncertu v rámci našeho projektu„Děti dětem“ v tomto okresním městě.

www.frydekmistek.cz

 

Orlová
Město Orlová je poskytovatel dotací a peněžních darů z rozpočtu města.

Poděkování
Děkujeme za aktivní a účelnou pomoc při konání Adventního koncertu v rámci našeho projektu„Děti dětem“ v tomto městě.

www.mesto-orlova.cz

 

Karviná
Statutární město Karviná se svou bohatou historií je dlouhodobým poskytovatelem finančních podpor z rozpočtu města i jiných zdrojů.

Poděkování
Město Karviná je našim již dlouholetým partnerem a poskytovatelem finančních prostředků na naše projekty, čehož si velice vážíme a za tuto podporu děkujeme. 

www.karvina.cz

 

Čeladná
Krásná podhorská obec Čeladná se letos poprvé stala dějištěm série adventních koncertů.

 

Poděkování
Děkujeme obci Čeladná za finanční a morální podporu tohoto krásného projektu. 

www.celadna.cz

 

RBP
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna poskytuje a zprostředkovává zdravotní a ostatní smluvní pojištění pro své pojištěnce. Hospodaří se svým a svěřeným majetkem a podporuje řadu projektů nejen v MS kraji.

Poděkování
Děkujeme Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně za nejen finanční podporu a přízeň při organizací našich projektů. 

www.rbp-zp.cz

  

AWT
Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, patří k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb nákladní železniční dopravy v Evropě.

Poděkování
Děkujeme, za podporu našich Adventních koncertů v rámci projektu „Děti dětem“ a je nám ctí uvítat zaměstnance a partnery společnosti na našich kulturních akcích.  

www.awt.eu

 

Lesy ČR
Lesy České republiky, státní podnik založený Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku a vodních toků ve vlastnictví státu.

Poděkování
Velmi si vážíme stabilní pomoci společnosti Lesy ČR, která spočívá v pravidelné finanční podpoře. 

www.lesycr.cz

 

Hitrádio Orion
Oblíbené rádio pro lepší náladu v Ostravském kraji.

Poděkování
Díky Hitrádiu Orion za pomoc při propagaci našich projektů vysílání reklamních spotů na svých frekvencích a za zajištění spoustu dalších doprovodných aktivit. 

www.hitradioorion.cz

 

Časopis Program
Časopis s největší databází kulturních a společenských akcí v Brně, Opavě, Ostravě a Frýdku-Místku.

Poděkování
Děkujeme, časopisu Program za propagaci našich projektů prostřednictvím inzerce ve svých médiích, díky níž je činnost spolku efektivnější a snadnější. 

www.program.mise.cz

 

Sanit
Společnost Sanit poskytuje služby multimediální oblasti.

Poděkování
Velmi si vážíme pomoci společnosti Sanit při propagování naši činnosti mezi veřejnost prostřednictvím LCD obrazovek, které nám společnost zdarma pronajímá.

www.msanit.cz

 

Xmedia
X-MEDIA, to je full print service, rozsáhlé portfolio tiskových a předtiskových služeb.

Poděkování
Podpora společnosti Xmedia spočívá v zajištění tiskových a propagačních materiálů potřebných pro realizaci našich projektů.  Děkujeme za pomoc.

www.xmedia.cz

 

Amali
Čokoláda Amali je prvotřídní značkou světové kvality. Ručně vyráběna čokoláda z kakaových bobů dovážených z vybraných světových farem.

Poděkování
Děkujeme společnosti Amali za její úžasné čokoládové produkty, které nejen dětem jednoznačně vytvoří úsměv na tváři.

www.amali.cz

 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum zdraví a zároveň výzkumný ústav.

 

Poděkování
Vážíme si podpory Zdravotního ústavu, která spočívá v pravidelné finanční podpoře.

www.zuova.cz

 

Nadace OKD
Největší nadace v kraji podporující velké množství neziskových projektů

 

Poděkování
Vážíme si podpory Nadace OKD, která pomáhá opravdu kde může.

www.nadaceokd.cz

 

MPL
Firma prodávající stavební materiál s dlouholetou historií.

 

Poděkování
Vážíme si podpory společnosti MPL, která spočívá v pravidelné finanční podpoře.

www.mpl-stavebniny.cz

 

eABM
Společnost dodávající IT produkty a služby. 

 

Poděkování
 Vážíme si podpory společnosti eABM, která spočívá v pravidelném poskytování webových služeb.

www.eABM.cz

 

 

Spolek Madleiene

Sídlo:
Maxe Švabinského 2224
Frýdek-Místek
738 01

 

Kancelář:
Boleslavova 15
Ostrava-Mariánské Hory
709 00

 
E-mail: info@madleine.cz
Tel./fax: 599 526 908

IČO: 26599198
DIČ: CZ26599198